ಮಂಗಳವಾರ, ಜನವರಿ 10, 2023
ಮುಖಪುಟ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹೃದಯದ ವಿನಮ್ರತೆ

ಟ್ಯಾಗ್: ಹೃದಯದ ವಿನಮ್ರತೆ

ನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಕಗಳು

  ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ರತೆಯು ವಿನಮ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಧಾರಣ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣ ...