ಗುರುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2023
ಮುಖಪುಟ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ

ಟ್ಯಾಗ್: ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ

ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

ಇಂದು, ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಪದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರುಣೆ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೋರುವ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಅಥವಾ ಒಲವು...

2023 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆ

ಇಂದು, ನಾವು 2023 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಫೋಕಸ್; ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮಿತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ...

ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

0
ಇಂದು, ನಾವು ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಡೆಲಿವರೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ದೇವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು. ದೆವ್ವವು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ...

ದುಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು [2022 ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ]

0
ಇಂದು ನಾವು ದುಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು...

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು 4 ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಗಮನಿಸಿ:...

0
ಇಂದು, ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು 4 ಕೀರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನಿಸಿ: ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಡಬಲ್ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 1....

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

0
ಇಂದು, ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಕೀರ್ತನೆ 23 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ವಾರ್ಫೇರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ; ನಾನು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 14:...

30 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ 2023 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

ಕೀರ್ತನೆ 84:11: 11 ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರಾಣಿ: ಕರ್ತನು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುವನು;

ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಗ್ಲೋರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧಗಳು  

1
ಇಂದು ನಾವು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯ ಗ್ಲೋರಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟರ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಯುದ್ಧಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. 1 ನೇ ಪೀಟರ್ 5 vs 8-9 ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದಿರಿ...

ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು

0
ಇಂದು ನಾವು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟ ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ 12 ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ...

40 ಶಕ್ತಿಯುತ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಕಗಳು

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119: 62 ನಿನ್ನ ನೀತಿವಂತ ತೀರ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ...