ಶನಿವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2022
ಮುಖಪುಟ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಕಗಳು

ಟ್ಯಾಗ್: ನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಕಗಳು

ನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಕಗಳು

  ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ರತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ರತೆಯು ವಿನಮ್ರ ಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಧಾರಣ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣ ...